AcipenseridaeSturgeons

От Таня Дюи

Има 23 вида есетрови риби, всички се срещат в северното полукълбо. Те се срещат най-вече в големи сладководни езера и реки, но някои видове също пътуват до океана и се връщат в реките и езерата, за да се размножават. Есетрите могат да растат до много големи, до 4,2 метра. Есетрите имат по тялото си редици големи, костеливи скутове. Устните им са разположени вентрално и имат 4 щанга. Всички видове есетра са широко използвани от хората за месото и сърната им. В резултат на това всички видове есетра са или застрашени, или застрашени.

Сътрудници

Таня Дюи (автор), агенти за животни.

Популярни Животни

Прочетете за Bettongia lesueur (ровене bettong) на агенти за животниПрочетете за Pollicipes polymerus (гъска шийка) на агентите за животни

Прочетете за Coragyps atratus (черен лешояд) в агентите за животни

Прочетете за Artemia salina за агентите за животни

Прочетете за Ardea purpurea (лилава чапла) в агентите за животни

Прочетете за Isoodon macrourus (севернокафяв бандикут) в агентите за животни